25.4.2022 - 25. zasedání Zastupitelstva města Uh. Hradiště

15:07:17 01 Zahájení a schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:08:13 02 Složení návrhové komise

15:09:22 03 Rozpočtová opatření města č. 03/2022 a 04/2022

15:46:18 04 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

15:52:09 05 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

15:55:35 06 Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště pro volební období 2022-2026

15:57:40 07 Návrh člena do dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

16:01:01 08 Aktualizace Dlouhodobého výhledu Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

16:16:51 09 Návrh na pořízení změny územního plánu

16:32:48 10 Podpora podnikatelům v oblasti "hudebních klubů" - COVID, sleva na nájemném za 2. pololetí 2021

16:37:59 11 Záměry města

16:40:11 12 Vyhodnocení převodu jednotek v BD č.p. 1257-1260, e-aukce

16:42:32 13 Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2022"

16:45:24 14 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

16:49:21 15 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

16:50:10 16 Dotazy, připomínky a podněty

16:58:52 17 ZávěrMinistr

Lame