14.6.2021 - 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:05:22 01 Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:06:23 02 Složení návrhové komise

15:07:36 03 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2020

15:11:57 04 Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2021

15:18:00 05 Rozpočtová opatření města č. 05/2021 a 06/2021

15:35:54 06 Stanovisko města ke studii o zavedení jiného způsobu výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o., navazující na memorandum o porozumění schválené usnesením č. 173/8/ZM/2019

17:37:25 06 Stanovisko města ke studii o zavedení jiného způsobu výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o., navazující na memorandum o porozumění schválené usnesením č. 173/8/ZM/2019

17:48:30 07 Priority pro realizaci opatření Plánu společných zařízení Jednoduchých pozemkových úprav Rochus na části katastrálního území Mařatice a katastrálního území Jarošov

18:07:19 08 Závěrečná zpráva o zpracování a projednání výstupů projektu Hradiště chytře a návrh dalšího postupu při implementaci konceptu Smart City

18:23:23 09 Most ev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti a Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny - Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby

18:28:10 10 Záměry města I.

18:30:47 11 Záměry města II.

18:33:07 12 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18:34:05 13 Dotazy, připomínky a podněty

19:24:52 14 ZávěrMinistr

Lame