22.2.2021 - 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:08:39 01 Zahájení a schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:09:45 02 Složení návrhové komise

15:12:05 03 Rozpočtová opatření města č. 15/2020, 01/2021 a 02/2021

15:34:15 04 Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v 1. pololetí 2021

15:36:51 05 Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2021

15:41:42 06 Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v 1. pololetí 2021"

15:44:48 07 Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí roku 2021"

15:59:34 08 Dotační programy města Uherské Hradiště na 2. pololetí 2021

16:02:16 09 Změna zakladatelské listiny společnosti EDUHA, s.r.o.

16:05:27 10 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

16:07:35 11 Převod bytového domu č. p. 1257-1260

16:13:01 12 Záměry města

17:02:50 13 Smlouva o spolupráci při předprojektové přípravě stavby

17:19:27 14 Změna plánu práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021

17:21:08 15 Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

17:23:17 16 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

17:31:49 17 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

17:32:51 18 Dotazy, připomínky a podněty

18:24:20 19 ZávěrMinistr

Lame