16.11.2020 - 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:05:26 01 Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:08:27 02 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů zastupitelstva města

15:21:47 03 Složení návrhové a volební komise

15:23:19 04 Vyhodnocení žádostí v dotačním Programu pro podporu zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

15:56:15 05 Rozpočtová opatření města č. 10/2020 a 11/2020

16:14:25 06 Záměry města

16:18:31 07 Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji integrované dopravy Zlínského kraje

16:56:29 08 Koncepce energetického využití směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) města Uherské Hradiště

18:01:28 09 Změna ve výborech zastupitelstva města

18:09:21 10 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18:10:38 11 Dotazy, připomínky a podněty

18:20:13 12 ZávěrMinistr

Lame