18.5.2020 - 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:06:45 01 Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:11:58 02 Složení návrhové komise

15:14:11 03 Rozpočtová opatření města č. 04/2020 a 05/2020

16:19:02 04 Výzva k podání nabídky na úvěr

16:23:21 05 Dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

17:13:05 06 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad

17:17:50 07 Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

17:21:49 08 Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby

17:26:38 09 Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

17:30:06 10 Národní zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2021

17:32:53 11 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák. č. 194/2010 Sb., veřejnou autobusovou linkovou dopravou

17:42:01 12 Záměry města

17:47:03 13 Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

17:52:08 14 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

17:53:02 15 Dotazy, připomínky a podněty

18:35:10 16 ZávěrMinistr

Lame