13.01.2020 - 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

05 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města