13.01.2020 - 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

01 Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

02 Složení návrhové komise

03 Nabytí objektu Svatováclavská čp. 450 (objekt Komerční banky)

04 Rozpočtové opatření města č. 01/2020

05 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

06 Dotazy, připomínky a podněty

07 Závěr