16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

23 Dotazy, připomínky a podněty

18:32:51 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:17 - 00:00:22)

18:32:56 DISKUTUJE Ing. Pavel Kroča (00:00:22 - 00:00:43)

18:33:17 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:43 - 00:01:11)

18:33:45 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:01:11 - 00:02:03)

18:34:37 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:02:03 - 00:03:33)

18:36:07 TECHNICKÁ Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:03:33 - 00:03:54)

18:36:28 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:03:54 - 00:04:05)

18:36:39 DISKUTUJE PaedDr. Lenka Kraváčková,Ph.D. (00:04:05 - 00:04:20)

18:36:54 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:20 - 00:04:42)