16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

22 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18:31:47 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:01 - 00:00:12)

18:31:58 NAVRHUJE Návrhová komise (00:00:12 - 00:00:12)

18:31:58 NAVRHUJE Návrhová komise (00:00:12 - 00:00:27)

18:32:16 HLASOVÁNÍ (00:00:30 - 00:00:38)