16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

21 Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2020

18:30:03 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:00:22)

18:30:23 TECHNICKÁ Ing. Pavel Kroča (00:00:22 - 00:00:49)

18:30:51 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:49 - 00:01:15)

18:31:16 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:15 - 00:01:15)

18:31:16 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:15 - 00:01:25)

18:31:30 HLASOVÁNÍ (00:01:29 - 00:01:37)