16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

19 Dotace na válečné hroby na rok 2021

18:20:26 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:01:18)

18:21:42 DISKUTUJE PaedDr. Lenka Kraváčková,Ph.D. (00:01:18 - 00:01:43)

18:22:06 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:43 - 00:02:11)

18:22:35 DISKUTUJE p. Pavlíček (00:02:11 - 00:02:54)

18:23:18 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:02:54 - 00:02:58)

18:23:22 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:02:58 - 00:04:17)

18:24:41 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:17 - 00:04:43)

18:25:07 NAVRHUJE Návrhová komise (00:04:43 - 00:04:43)

18:25:07 NAVRHUJE Návrhová komise (00:04:43 - 00:05:09)

18:25:37 HLASOVÁNÍ (00:05:13 - 00:05:21)