16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

18 Projekt Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku v Uherském Hradišti - II. etapa pro rok 2020

18:16:11 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:03 - 00:01:38)

18:17:46 DISKUTUJE Ing. Pavel Kroča (00:01:38 - 00:03:01)

18:19:10 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:03:01 - 00:03:23)

18:19:31 NAVRHUJE Návrhová komise (00:03:23 - 00:03:23)

18:19:31 NAVRHUJE Návrhová komise (00:03:23 - 00:03:58)

18:20:11 HLASOVÁNÍ (00:04:02 - 00:04:10)