16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

17 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dop..

18:10:19 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:00:06)

18:10:24 PŘEDKLÁDÁ Ing. Jaroslav Zatloukal (00:00:06 - 00:03:32)

18:13:49 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:03:32 - 00:03:46)

18:14:04 DISKUTUJE Ing. Ivan Mařák (00:03:46 - 00:04:18)

18:14:35 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:18 - 00:04:35)

18:14:52 TECHNICKÁ Ing. Ivan Mařák (00:04:35 - 00:05:04)

18:15:21 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:04 - 00:05:19)

18:15:36 NAVRHUJE Návrhová komise (00:05:19 - 00:05:19)

18:15:36 NAVRHUJE Návrhová komise (00:05:19 - 00:05:32)

18:15:54 HLASOVÁNÍ (00:05:36 - 00:05:45)