16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

16 Dodatek č. 52, kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

18:08:10 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:05 - 00:00:08)

18:08:13 PŘEDKLÁDÁ Ing. Jaroslav Zatloukal (00:00:08 - 00:01:31)

18:09:36 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:31 - 00:01:41)

18:09:46 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:41 - 00:01:41)

18:09:46 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:41 - 00:01:55)

18:10:03 HLASOVÁNÍ (00:01:58 - 00:02:07)