16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

14 Memorandum o porozumění při výběru budoucích palivových zdrojů CTZ s.r.o.

17:11:24 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:03:47)

17:15:08 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:03:47 - 00:05:16)

17:16:37 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:16 - 00:08:42)

17:20:04 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:08:42 - 00:10:28)

17:21:49 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:10:28 - 00:10:30)

17:21:52 DISKUTUJE Ing. Ivan Mařák (00:10:30 - 00:12:14)

17:23:36 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:12:14 - 00:12:43)

17:24:05 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:12:43 - 00:17:37)

17:28:58 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:17:37 - 00:18:39)

17:30:01 DISKUTUJE host (00:18:39 - 00:18:58)

17:30:19 DISKUTUJE p. Prokop (00:18:58 - 00:22:19)

17:33:40 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:22:19 - 00:22:22)

17:33:43 DISKUTUJE František Elfmark, DiS. (00:22:22 - 00:24:51)

17:36:12 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:24:51 - 00:25:23)

17:36:44 DISKUTUJE Jiří Vašica, DiS. (00:25:23 - 00:25:51)

17:37:12 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:25:51 - 00:26:00)

17:37:21 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:26:00 - 00:27:39)

17:39:00 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:27:39 - 00:29:20)

17:40:42 DISKUTUJE Miroslav Valenta (00:29:20 - 00:31:00)

17:42:21 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:31:00 - 00:31:48)

17:43:09 DISKUTUJE Mgr. A. Antonín Mach (00:31:48 - 00:33:11)

17:44:33 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:33:11 - 00:33:14)

17:44:36 DISKUTUJE Ing. Ivan Mařák (00:33:14 - 00:33:49)

17:45:11 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:33:49 - 00:33:54)

17:45:15 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:33:54 - 00:34:34)

17:45:56 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:34:34 - 00:34:52)

17:46:13 DISKUTUJE p. Prokop (00:34:52 - 00:35:35)

17:46:57 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:35:35 - 00:35:43)

17:47:05 NAVRHUJE Návrhová komise (00:35:43 - 00:35:43)

17:47:05 NAVRHUJE Návrhová komise (00:35:43 - 00:36:14)

17:47:39 HLASOVÁNÍ (00:36:17 - 00:36:28)