16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

13 Aktualizace stanov Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

17:07:06 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:00:51)

17:07:55 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:00:51 - 00:01:36)

17:08:40 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:36 - 00:01:48)

17:08:51 DISKUTUJE Ing. Ivan Mařák (00:01:48 - 00:03:26)

17:10:30 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:03:26 - 00:03:41)

17:10:44 NAVRHUJE Návrhová komise (00:03:41 - 00:03:41)

17:10:44 NAVRHUJE Návrhová komise (00:03:41 - 00:03:53)

17:11:01 HLASOVÁNÍ (00:03:57 - 00:04:07)