16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

12 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech ZŠ

17:05:45 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:01 - 00:00:04)

17:05:47 PŘEDKLÁDÁ PhDr. Ivo Frolec (00:00:04 - 00:00:28)

17:06:11 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:28 - 00:00:40)

17:06:23 NAVRHUJE Návrhová komise (00:00:40 - 00:00:40)

17:06:23 NAVRHUJE Návrhová komise (00:00:40 - 00:00:55)

17:06:44 HLASOVÁNÍ (00:01:00 - 00:01:09)