16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

11 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech MŠ

17:03:21 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:03 - 00:00:09)

17:03:27 PŘEDKLÁDÁ PhDr. Ivo Frolec (00:00:09 - 00:01:37)

17:04:55 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:37 - 00:01:44)

17:05:02 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:44 - 00:01:44)

17:05:02 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:44 - 00:02:02)

17:05:24 HLASOVÁNÍ (00:02:06 - 00:02:15)