16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

10 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17:01:06 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:03 - 00:01:30)

17:02:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:30 - 00:01:30)

17:02:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:30 - 00:01:47)

17:02:54 HLASOVÁNÍ (00:01:51 - 00:02:07)