16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

09 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

16:53:02 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:25 - 00:00:39)

16:53:16 DISKUTUJE Jiří Vašica, DiS. (00:00:39 - 00:01:00)

16:53:37 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:00 - 00:01:23)

16:54:00 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:01:23 - 00:02:05)

16:54:42 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:02:05 - 00:04:15)

16:56:52 DISKUTUJE Ing. Ivan Mařák (00:04:15 - 00:04:44)

16:57:22 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:44 - 00:05:54)

16:58:31 DISKUTUJE MUDr. Ivan Karpeles (00:05:54 - 00:06:15)

16:58:52 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:06:15 - 00:06:56)

16:59:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:06:56 - 00:06:56)

16:59:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:06:56 - 00:07:16)

16:59:57 HLASOVÁNÍ (00:07:19 - 00:07:37)

17:00:37 HLASOVÁNÍ (00:07:59 - 00:08:10)