16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

09 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

16:37:06 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:00:55)

16:37:58 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:00:55 - 00:01:43)

16:38:47 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:01:43 - 00:03:47)

16:40:51 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:03:47 - 00:03:57)

16:41:01 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:03:57 - 00:04:14)

16:41:18 DISKUTUJE MUDr. David Ondra (00:04:14 - 00:04:21)

16:41:25 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:21 - 00:04:29)

16:41:33 DISKUTUJE MUDr. David Ondra (00:04:29 - 00:04:50)

16:41:54 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:50 - 00:04:54)

16:41:58 TECHNICKÁ MUDr. Ivan Karpeles (00:04:54 - 00:05:14)

16:42:18 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:14 - 00:05:23)