16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

08 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

16:35:18 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:01:05)

16:36:22 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:05 - 00:01:05)

16:36:22 NAVRHUJE Návrhová komise (00:01:05 - 00:01:26)

16:36:47 HLASOVÁNÍ (00:01:30 - 00:01:38)