16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

07 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

16:25:44 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:03:00)

16:28:42 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:03:00 - 00:05:09)

16:30:51 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:09 - 00:07:50)

16:33:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:07:50 - 00:07:50)

16:33:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:07:50 - 00:08:20)

16:34:08 HLASOVÁNÍ (00:08:25 - 00:08:37)

16:34:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:08:51 - 00:08:51)

16:34:33 NAVRHUJE Návrhová komise (00:08:51 - 00:09:07)

16:34:55 HLASOVÁNÍ (00:09:13 - 00:09:21)