16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

06 Návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025

15:31:24 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:05:48)

15:37:10 TECHNICKÁ Mgr. Radovan Jančář (00:05:48 - 00:05:56)

15:37:19 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:56 - 00:06:00)

15:37:23 TECHNICKÁ Mgr. A. Antonín Mach (00:06:00 - 00:06:06)

15:37:28 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:06:06 - 00:06:08)

15:37:30 TECHNICKÁ Ing. Jiří Durďák (00:06:08 - 00:06:13)

15:37:36 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:06:13 - 00:06:21)

15:37:43 DISKUTUJE Ing. Tomáš Janča (00:06:21 - 00:07:57)

15:39:20 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:07:57 - 00:10:18)

15:41:41 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:10:18 - 00:12:52)

15:44:15 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:12:52 - 00:15:55)

15:47:18 DISKUTUJE František Elfmark, DiS. (00:15:55 - 00:17:49)

15:49:11 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:17:49 - 00:19:46)

15:51:08 DISKUTUJE Jiří Vašica, DiS. (00:19:46 - 00:20:34)

15:51:56 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:20:34 - 00:20:46)

15:52:08 DISKUTUJE Ing. Dana Stojnová (00:20:46 - 00:22:03)

15:53:26 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:22:03 - 00:22:35)

15:53:58 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:22:35 - 00:24:20)

15:55:42 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:24:20 - 00:26:07)

15:57:30 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:26:07 - 00:26:48)

15:58:11 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:26:48 - 00:27:54)

15:59:17 DISKUTUJE Jiří Vašica, DiS. (00:27:54 - 00:29:34)

16:00:57 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:29:34 - 00:33:28)

16:04:51 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:33:28 - 00:34:34)

16:05:57 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:34:34 - 00:36:03)

16:07:25 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:36:03 - 00:36:36)

16:07:58 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:36:36 - 00:36:47)

16:08:09 DISKUTUJE Ing. Vladimír Moštěk (00:36:47 - 00:37:03)

16:08:26 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:37:03 - 00:37:14)

16:08:36 DISKUTUJE Jaroslav Ševčík (00:37:14 - 00:38:03)

16:09:26 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:38:03 - 00:41:26)

16:12:49 DISKUTUJE František Elfmark, DiS. (00:41:26 - 00:42:58)

16:14:20 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:42:58 - 00:43:54)

16:15:17 DISKUTUJE MUDr. Ivan Karpeles (00:43:54 - 00:46:22)

16:17:45 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:46:22 - 00:48:13)

16:19:36 TECHNICKÁ MUDr. Ivan Karpeles (00:48:13 - 00:48:21)

16:19:44 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:48:21 - 00:48:25)

16:19:48 DISKUTUJE Jiří Vašica, DiS. (00:48:25 - 00:48:51)

16:20:13 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:48:51 - 00:48:52)

16:20:15 DISKUTUJE MUDr. David Ondra (00:48:52 - 00:49:30)

16:20:52 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:49:30 - 00:49:34)

16:20:57 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:49:34 - 00:49:43)

16:21:05 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:49:43 - 00:50:06)

16:21:28 NAVRHUJE Návrhová komise (00:50:06 - 00:50:06)

16:21:28 NAVRHUJE Návrhová komise (00:50:06 - 00:50:25)

16:21:52 HLASOVÁNÍ (00:50:29 - 00:50:47)

16:22:17 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:50:55 - 00:51:02)

16:22:24 NAVRHUJE Návrhová komise (00:51:02 - 00:51:02)

16:22:24 NAVRHUJE Návrhová komise (00:51:02 - 00:51:21)

16:22:48 HLASOVÁNÍ (00:51:24 - 00:51:34)

16:23:14 NAVRHUJE Návrhová komise (00:51:51 - 00:51:51)

16:23:14 NAVRHUJE Návrhová komise (00:51:51 - 00:52:45)

16:24:07 TECHNICKÁ Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:52:45 - 00:53:01)

16:24:23 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:53:01 - 00:53:20)

16:24:42 TECHNICKÁ Ing. Tomáš Janča (00:53:20 - 00:53:38)

16:25:05 HLASOVÁNÍ (00:53:42 - 00:53:52)