16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

04 Zpráva o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2019

15:24:21 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:02:05)

15:26:24 DISKUTUJE Ing. Vladimír Moštěk (00:02:05 - 00:02:43)

15:27:02 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:02:43 - 00:02:56)

15:27:15 NAVRHUJE Návrhová komise (00:02:56 - 00:02:56)

15:27:15 NAVRHUJE Návrhová komise (00:02:56 - 00:03:11)

15:27:34 HLASOVÁNÍ (00:03:14 - 00:03:24)