16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

03 Pověření pro starostu města

15:09:21 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:00:02 - 00:04:17)

15:13:35 DISKUTUJE Ing. Tomáš Janča (00:04:17 - 00:04:37)

15:13:55 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:04:37 - 00:05:33)

15:14:52 DISKUTUJE Jaroslav Ševčík (00:05:33 - 00:06:22)

15:15:40 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:06:22 - 00:07:00)

15:16:19 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:07:00 - 00:08:12)

15:17:30 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:08:12 - 00:09:52)

15:19:10 DISKUTUJE Ing. Michal Dvouletý, MBA (00:09:52 - 00:11:01)

15:20:19 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:11:01 - 00:11:05)

15:20:23 DISKUTUJE MUDr. Ivan Karpeles (00:11:05 - 00:12:10)

15:21:28 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:12:10 - 00:12:18)

15:21:36 DISKUTUJE MUDr. David Ondra (00:12:18 - 00:12:31)

15:21:49 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:12:31 - 00:13:08)

15:22:26 NAVRHUJE Návrhová komise (00:13:08 - 00:13:08)

15:22:26 NAVRHUJE Návrhová komise (00:13:08 - 00:13:35)

15:22:53 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:13:35 - 00:13:49)

15:23:11 HLASOVÁNÍ (00:13:52 - 00:14:03)

15:23:30 NAVRHUJE Návrhová komise (00:14:11 - 00:14:11)

15:23:30 NAVRHUJE Návrhová komise (00:14:11 - 00:14:36)

15:23:58 HLASOVÁNÍ (00:14:39 - 00:14:50)