16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

<- Návrat na přehled jednání

01 Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:01:19 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:05:25 - 00:07:30)

15:03:24 DISKUTUJE PhDr. Blanka Rašticová (00:07:30 - 00:07:42)

15:03:36 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:07:42 - 00:08:42)

15:05:15 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:09:21 - 00:09:58)

15:05:52 DISKUTUJE Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. (00:09:58 - 00:10:32)

15:06:26 HOVOŘÍ Ing. Stanislav Blaha (00:10:32 - 00:11:19)

15:07:20 HLASOVÁNÍ (00:11:25 - 00:11:43)