16.12.2019 - 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:01:19 01 Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

15:07:49 02 Složení návrhové a volební komise

15:09:19 03 Pověření pro starostu města

15:24:21 04 Zpráva o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2019

15:27:55 05 Rozpočtové opatření města č. 12/2019 a 13/2019

15:31:23 06 Návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025

16:25:44 07 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

16:35:17 08 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

16:37:05 09 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

16:52:38 09 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

17:01:04 10 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17:03:19 11 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech MŠ

17:05:44 12 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech ZŠ

17:07:05 13 Aktualizace stanov Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

17:11:23 14 Memorandum o porozumění při výběru budoucích palivových zdrojů CTZ s.r.o.

17:48:07 15 Záměry města

17:58:50 15 Záměry města

18:08:07 16 Dodatek č. 52, kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

18:10:18 17 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dop..

18:16:10 18 Projekt Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku v Uherském Hradišti - II. etapa pro rok 2020

18:20:25 19 Dotace na válečné hroby na rok 2021

18:25:55 20 Volba člena finančního výboru

18:30:03 21 Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2020

18:31:46 22 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18:32:35 23 Dotazy, připomínky a podněty

18:37:19 24 ZávěrMinistr

Lame